• KAKO IZRAČUNATI ISPLATIVOST ATI MAŠINA?

  Korišćenje ATI mašine donosi uštedu od 30-50%, u zavisnosti od obavljenog posla.

  Primer: Voćnjak od 4 do 5 hektara će koristiti ATI radnu platformu oko 150 dana u godini tokom berbe i/ili drugih poslova održavanja voćnjaka. Grubi proračuni dovode do podataka da bi se postigla ušteda od oko 60 radnih dana godišnje; sa satnicom od 8 evra, troškovi bi bili smanjeni za 3.000-4.000 evra po radniku godišnje.

 • KOLIKO VREMENA TRAJE NAPUNJEN AKUMULATOR?

  Za većinu radova mašina prelazi manje od 3 km na dan. Ovim tempom rada, potpuno napunjen akumulator traje 3 – 5 dana,što je dovoljno za većinu uobičajenih poslova, kao što je npr. orezivanje, itd. Tokom berbe, mašina ne prelazi velike razdaljine. Napunjenakumulator tada traje od 2 – 4 dana.

  Tokom neprekidnog i intenzivnog korišćenja, akumulator traje oko 4 sata. Prazne akumulatoretreba odmah staviti na punjenje i zameniti ih drugim,  napunjenim akumulatorima.

  Vrste rada koji/e troše najviše energije su:otvaranje i zatvaranje protivgradnih mreža ipostavljanje sistema za navodnjavanje/prskanje.

 • KOLIKI JE RADNI VEK /AUTONOMIJA AKUMULATORA?

  Mi koristimo gel akumulatore bez olova. Prosečan životni vek ovih baterija je otprilike 5 godina.

  Akumulator je najosetljiviji deo električnog vozila. Ukoliko se poštuju sledeće tačke, akumulator će ostati u dobrom stanju:

  Da bi se osigurao dug vek trajanja akumulatora, uvek koristite originalni punjač ili punjač koji mi preporučujemo.

  Važno je da akumulator nikada ne bude u potpunosti ispražnjen; čim voltaža padne na određeni nivo potrebno je odmah priključiti akumulator na punjač. Naše mašine su opremljene uređajem za zaštitu akumulatora; mašina se automatski zaustavlja kada napon padne ispod određenog nivoa, što sprečava oštećenje akumulatora tokom normalne upotrebe.

  Tokom zime, prazniakumulatori nikada ne treba da se čuvaju u mašini kada je temperatura ispod -5°C, u suprotnom može doći do oštećenja. Na temperaturama ispod -5°C, akumulator treba puniti odmah nakon upotrebe.

  Da bi se povećao životni vek akumulatora, uvek ga treba čuvati na temperaturi od -4°C do 10°C, i povremeno ga puniti – akumulator nikada ne sme stajati potpuno ispražnjen. Potpuno napunjena baterija će raditi na temperaturama nižim od -15°C bez teškoća.

 • KAKO SE MAŠINE TRANSPORTUJU?

  ATI mašine mogu da se transportuju pomoću viljuškara, zadnjim liftom traktora korišćenjem posebnog uređaja ugrađenog na mašini, ili na traktoru sa prikolicom.
 • KOJA JE NAJMANJA BRZINA?

  Približno. 0.30 km/čas